HIT-senteret er blitt delt inn i to forskergrupper under

Avdeling for språk, kultur og informasjonsteknologi (Aksis):

Forskergruppe for språkteknologi og Forskergruppe for tekstteknologi.